Home Home Home
Home Home Home
 
За нас
Kакво ново
Нормативни документи
Членство
BUMEC
BUCIF
BUFER
Информация за Добра Клинична Практика (GCP)
Връзка с нас 

За асоциацията за добра клинична практика и развитие на клиничните проучвания

Асоциацията за добра клинична практика и развитие на клиничните проучвания е основана през април и регистрирана през юни 2002 г. в София. Асоциацията е първото нетърговско сдружение, което цели да предизвика професионален интерес към въпросите, свързани с изискванията за Добра клинична практика и клиничните проучвания. Дейностите на асоциацията включват подготовка на медицински персонал за участие в международни научно-изследователски проекти на територията на Република България по международните изисквания за Добра Клинична Практика в областта на медицината, както и организиране на дискусии в професионалните среди с цел да се подобри местното законодателство и да се хармонизира с това в Европейския съюз. Асоциацията цели да допринесе за постигането на добро управление в медицинската сфера.

Основни цели на Асоциацията:

• Гарантиране правата на пациентите по отношение на всички етични норми, залегнали в международните правила за Добра Клинична Практика;
• Синхронизиране на българското законодателство с международните стандарти за Добра Клинична Практика;
• Разработване на образователни програми за запознаване на лекари и среден медицински персонал с правилата за провеждане на научно-изследователска дейност по международните изисквания на Добра Клинична Практика в областта на медицината;
• Оказване на съдействие и участие чрез допустимите от закона средства в усъвършенстването на законодателството относно етичните норми при предоставяне на медицински услуги;
• Подобряване качеството на работа на болничните заведения, във връзка с участието в международни научно-изследователски проекти.

Структура на Асоциацията

Асоциацията се управлява и представлява от Управителният съвет, който се избира от Общото събрание.
Настоящият Управителен съвет се състои от:
д-р Милен Врабевски, председател на Асоциацията
• д-р Ивайло Цанев
• Мария Бодурова
• д-р Димитър Енгибаров
• маг. фарм. Моника Атанасова

Общото събрание е върховният орган на Асоциацията, който се състои от всички нейни членове. Членовете на Асоциацията са разделени на три групи: асоциирани, редовни и почетни. Членовете на Асоциацията могат да участват в Общите събрания или лично, или чрез упълномощени представители. В рамките на Асоциацията са организирани три форума с цел да се постигне по-добра комуникация и сътрудничество между членовете със сходна дейност в областта на клиничните проучвания. Тези три форума са:

Български форум на членовете на етични комисии
Български форум на клиничните изследователи
Български форум на експерти в областта на регулаторните дейности

Ползи от членството

• Асоциацията е форум, където членовете могат да изразяват мнения и препоръки, за подобряване и развитие на клиничните проучвания
• Присъствие на семинари и работни срещи за подготовка на медицински персонал според международните изисквания за Добра клинична практика
• Достъп до резултатите от участието на България в международни научно изследователски проекти
• Осигуряване на благоприятна среда за участие на български медицински
• Осигуряване на благоприятна среда за участие на български медицински персонал в международни проекти; участие на международни експерти като лектори в образователните програми на Асоциацията
• Достъп до информационни материали, свързани с научно изследователски проекти в областта на клиничната медицина
• Достъп до водещи европейски и международни конференции, посветени на етичните и научните въпроси в областта на клиничните проучвания
• Участие във всички мероприятия на Асоциацията

Членство

 

© 2002 AGCPCRD