Home Home Home
Home Home Home
 
About us
What's new
Normative Documents
Membership
BUMEC
BUCIF
BUFER
GCP information
Contact us
In order to view some of these documents you'll need Adobe Acrobat Reader™. Please, follow the link to download free Adobe Acrobat Reader™.

За пациента

 
· Клиничните проучвания в България / The Clinical Trials in Bulgaria

Участието на България в клиничните проучвания на нови медикаменти е едно от постиженията на медицинската наука в България и безспорно признание за утвърдения международен престиж на българския лекар. Броят им за последните 4 години е нараснал не с пъти, а с десетки и стотици пъти. Определено можем да се гордеем, че няма клинична специалност, където да не се извършват клинични изпитвания. Често в някои от утвърдените центрове се провеждат по няколко проучвания едновременно.

Ползата от тях е преди всичко за българския пациент - и за това, че има възможност да се лекува със съвременни и скъпи медикаменти, а и заради повишаващата се квалификация на лекарите, участващи в тях.

Борбата за всяка минута удължен човешки живот преминава през клиничните изпитвания на нови лекарства.

The struggle for every single minute of human life prolongation goes through the clinical studies of new drugs.

 

 

 

© 2002 AGCPCRD