Home Home Home
Home Home Home
 
About us
What's new
Normative Documents
Membership
BUMEC
BUCIF
BUFER
GCP information
Contact us
In order to view some of these documents you'll need Adobe Acrobat Reader™. Please, follow the link to download free Adobe Acrobat Reader™.

За пациента

 
· Планиране на проучване / Study Planning

Преди да започне, клиничното проучване трябва да бъде одобрено. Първо планът (протоколът) се одобрява от независима група от учени. Те не участват в клиничното проучване. Този преглед на протокола се нарича "независим научен преглед".

 

 

 

© 2002 AGCPCRD