Home Home Home
Home Home Home
 
About us
What's new
Normative Documents
Membership
BUMEC
BUCIF
BUFER
GCP information
Contact us
In order to view some of these documents you'll need Adobe Acrobat Reader™. Please, follow the link to download free Adobe Acrobat Reader™.

За пациента

 
· Преждевременно прекратяване на проучване / Prematurely Study Discontinuation

Проучването може да бъде прекратено по-рано, ако е очевидно, че новото лечение има определени предимства пред стандартното лечение. Така много от пациентите, нуждаещи се от определено лечение ще имат възможността да го получат по-рано.
Друга причина за преждевременно прекратяване на проучване е, ако се окаже, че резултатите от прилагане на новото лечение са много по-лоши от съществуващото стандартно лечение. В този случай, пациентите получаващи новото лекарство ще преминат на стандартно лечение.

На практика проучванията се прекратяват преждевременно единствено ако не включат достатъчно пациенти. Финансиращата организация може да реши, че бавното провеждане на проучването ще отнеме твърде много време и ресурси за получаването на каквито и да са резултати. В този случай средствата може да не се използват правилно. И може би не е етично да включваш пациенти в проучване, резултатите от което не се очаква да бъдат получени в близко бъдеще.

Изследователите не обичат да прекратяват преждевременно проучвания, освен ако не е налице много, много силно доказателство, че едната група от пациенти се повлиява много по-добре от другата. Лекарите трябва да бъдет сигурни, че лекарството, което те препоръчват на пациентите си е напълно проучено. Краткосрочно резултатите може да изглеждат в полза на единия от двата начина на лечение, но в дългосрочен план това може да не е така.
 

 

 

© 2002 AGCPCRD