Home Home Home
Home Home Home
 
About us
What's new
Normative Documents
Membership
BUMEC
BUCIF
BUFER
GCP information
Contact us
In order to view some of these documents you'll need Adobe Acrobat Reader™. Please, follow the link to download free Adobe Acrobat Reader™.

За пациента

 
· Ефектът "Плацебо" / "Placebo" Effect

Пациентите също може да бъдат предубедени. Много от Вас се чувстват по-добре, когато са взели някакво лекарство и вярвате, че то ще Ви помогне да се чувствате по-добре. Дори когато това "лекарство" съдържа безвредно инертно вещество (нишесте или изкуствен подсладител). Това е т. нар. Плацебо-ефект.
В този случай хората, получаващи новото лекарство биха могли да се чувстват по-добре дори и ако то не е ефикасно. Така те демонстрират плацебо-ефект.

Плацебо-лекарството може да бъде определено като фалшиво лекарство. То има две свойства: не помага на пациента, но и не вреди по никакъв начин. Фалшивото лекарство изглежда на външен вид точно като новото - същата форма или цвят на таблетките, или размер на ампулата. Така двете групи от участници не могат да бъдат предубедени, защото не знаят какво получават: плацебо или новото лекарство.

Изследванията с използване само на плацебо-група не са много разпространени. Повечето проучвания сравняват ново лечение с лечение, което бихте получили даже и да не участвате в клиничното проучване. Така, че дори и да сте участник в плацебо-група, Вие получавате стандартното лечение за Вашето заболяване, плюс още едно вещество, което не Ви вреди по никакъв начин и не си взаимодейства с прилаганите лекарства, защото е химически инертно.

Необходимо уточнение: Не е приемливо от етична гледна точка да се дава плацебо на болни хора, действително нуждаещи се от лечение (прим. пациенти със злокачествено заболяване). Ако проучването е замислено да протече по този начин, малко вероятно е да се получи разрешение за провеждането му от етичната комисия към болницата.

 

 

 

© 2002 AGCPCRD