Home Home Home
Home Home Home
 
About us
What's new
Normative Documents
Membership
BUMEC
BUCIF
BUFER
GCP information
Contact us
In order to view some of these documents you'll need Adobe Acrobat Reader™. Please, follow the link to download free Adobe Acrobat Reader™.

За пациента

 
· Фаза 4 / Phase 4

Клиничните изпитвания от фаза 4 се извършват след получаване на разрешение за употреба на препарата. При тези проучвания се изследва продължителното прилагане на препарата, както се проследяват нежеланите събития и реакции, които, макар и рядко могат да съпътстват неговата употреба. По време на фаза 4 могат да бъдат проучени и нови показания и дозови режими на лекарственото средство.

 

 

 

© 2002 AGCPCRD