Home Home Home
Home Home Home
 
About us
What's new
Normative Documents
Membership
BUMEC
BUCIF
BUFER
GCP information
Contact us
In order to view some of these documents you'll need Adobe Acrobat Reader™. Please, follow the link to download free Adobe Acrobat Reader™.

За пациента

 
· Фаза 1 / Phase 1

Това са най-ранните проучвания в живота на едно лекарство и представляват първото прилагане на биологично активното вещество върху хора. Те са обикновено малки проучвания, включващи около 30 участника (често много по-малко), наричани здрави доброволци. Проучването цели да определи как човешкият организъм понася новото лекарство: как го поема, как го разпределя, как се променя химическия му състав и как се отделя от тялото на човека. Информацията, получена с тяхна помощ по-късно дава на изследователите база за сравнение на ефектите от прилагането при здрави хора и при страдащи от определено заболяване.
Съществуват местни, национални и международни програми за набиране на здрави доброволци за участие в клинични проучвания. По данни на Националния институт за здравето в САЩ всяка година над 3500 здрави доброволци участват в клинични проучвания.
Защо здравите доброволци участват в клинични проучвания?

Мотивацията е различна. Те са разнородна група хора от различен пол, възраст, раса и религиозни убеждения. Най-общо участието на здрави доброволци в клинично проучване води до:
- основен медицински преглед и изследвания
- получаване на финансова компенсация
- разширяване на медицинските познания на участника
- удовлетворение, че помагат за откриването на лекарство, което ще помогне за лечението на хора, страдащи от сериозни или животозастрашаващи заболявания
- осигуряване на важна информация, която служи за развитието на нови лекарства.

Решението за участие се взема след подробно запознаване с изискванията, рисковете, ограниченията или страничните ефекти от прилагането на новото лекарство. На здравия доброволец се дава достатъчно време да размисли и да обсъди участието си в клиничното изпитване с лекарския екип, да зададе въпросите които го интересуват и да получи отговори, които са разбираеми за него. Съгласието за участие се дава писмено на специален формуляр.

 

 

 

© 2002 AGCPCRD