Home Home Home
Home Home Home
 
About us
What's new
Normative Documents
Membership
BUMEC
BUCIF
BUFER
GCP information
Contact us
In order to view some of these documents you'll need Adobe Acrobat Reader™. Please, follow the link to download free Adobe Acrobat Reader™.

За пациента

 
· Проследяване / Follow Up

Периодът на проследяване е времето от прилагане на лечението на пациента до края на проучването.
Клиничното проучване често продължава години след като лечението е било приложено. Изследователите имат нужда да знаят дали новото лечение има дълготрайни благоприятни последици. За пример, дали държи заболяването под контрол за по-дълъг период от време сравнено със съществуващото стандартно лечение. За да установят това, изследователите ще се нуждаят от информация, години след като е приключило проучването.

Най-вероятно за това време от Вас не се очаква да правите нещо. Това просто значи, че Вашият личен лекар периодично ще следи и ще уведомява изследователите за Вашето състояние.
 

 

 

© 2002 AGCPCRD