Home Home Home
Home Home Home
 
About us
What's new
Normative Documents
Membership
BUMEC
BUCIF
BUFER
GCP information
Contact us
In order to view some of these documents you'll need Adobe Acrobat Reader™. Please, follow the link to download free Adobe Acrobat Reader™.

За пациента

 
· Двойно - "слепи" проучвания / "Double-Blind" Studies

Двойно-"слепи" проучвания са проучвания, при които нито изследователите знаят какво дават, нито пациентите - какво получават. Компютър свързва всеки пациент с кодов номер. Всички кодови номера са разпределени в рамките на лечебните групи. По такъв начин Вашето лекарство пристига при изследователя с кодовия си номер. Нито Вие, нито изследователя знае дали това е новото лечение или не.
Списъкът на пациентите и техните кодови номера се пази като поверителна информация и след края на проучването. За спешни случаи винаги е предвидена възможността да се "разсекрети" кода и да се разбре какво точно получава пациентът и в коя от лечебните групи е включен.

Необходимо пояснение:

Фразата "Двойно слепи проучвания са проучвания при които нито изследователите знаят какво дават, нито пациентите - какво получават." е подвеждаща и също, както и случайността при рандомизиране на пациентите често се използва за неправилни заключения. Може да срещнете сравнения с "руска рулетка" и т. н., които внушават, че едва ли не Вашето здраве и дори Вашия живот са поставени на карта от недобросъвестни лекари.

Уважаеми пациенти,
В клиничните проучвания няма нищо случайно, нищо не е оставено на случайността. Те са много внимателно обмислени, планирани и по никакъв начин не се вместват в хазартни определения. Вие страдате от определно заболяване и предложението от страна на Вашия лекар да участвате в клинично проучване е начин той да се опита да Ви помогне. Приемайки да участвате в клинично проучване, Вие приемате да бъдете разпределен в една от двете групи. Това не е разпределение на принципа "печеливш-губещ", а има чисто научна цел, която бе изяснена по-горе. Случаен е единствено принципът на разпределение, който става с помощта на мощен компютър и ако трябва да се търси аналогия от живота, по-скоро прилича на огромен спортен тотализатор, който за секунди изтегля един номер. Това е Вашият номер за участие и зад него се крие едно от две възможни лекарства - ново или стандартно лечение. Разбира се, че Вашия лекар не знае какво точно Ви дава в момента, но това е една от ДВЕ възможности, които целят да Ви помогнат, а не даване на неизвестна субстанция с неясен произход. Тези две възможности са предварително определени и Вие трябва да сте уведомени за това. Нещо повече, с цел повишаване сигурността на пациентите има проучвания, при които в момента на рандомизацията се разсекретява кода и се разбира какво точно е предписано за лечение. В този случай, ако се появи нежелана лекарствена реакция, тя бързо може да бъде овладяна.

Клиничните проучвания с участието на пациенти НЕ СА ЕКСПЕРИМЕНТИ ВЪРХУ ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА!. Аналогията в този случай е недопустима и причините за подобни сравнения следва да се търсят извън медицинската наука и етика. Още след края на Втората Световна война в т. нар. Кодекс от Нюрнберг експериментите върху хора са заклеймени и определени като престъпление срещу човечеството.


Клиничните проучвания, които изследват как лечението или болестта Ви засягат, се наричат "проучвания за качество на живот".

Много клинични проучвания от фаза 3 включват изследване на качеството на живот като част от голямото сравнително изследване в рамките на проучването. В този случай вероятно ще бъдете помолен(а) да попълните няколко въпросника като част от това изследване на качеството на живот. Би могло да бъдете попитан(а) дали:
- успявате да ходите на работа
- дали се налага да правите нещо по-различно в дома си
- дали се чувствате повече или по-малко уморен от обичайното
- дали се тревожите за нещо или сте депресиран(а)

Може да бъдете запитан(а) по какъв начин се чувствате засегнати от необходимостта да пътувате до болничното заведение. Може също да бъдете помолен(а) да водите дневник. Този дневник съдържа бележки за това как се чувствате след приложеното лечение. Ще записвате също всички странични ефекти и тяхната продължителност.

Много от въпросите могат да Ви се сторят странни. Но цялата тази информация се изисква, за да помогне за създаването на новото лечение. Много вероятно е пациентите да се придържат към определено лечение, ако то има по-малко странични ефекти или към лечение, което не налага често посещение на болницата. Ако искате да разберете как точно конкретния въпрос би помогнал на изследователя, питайте.

 

 

 

© 2002 AGCPCRD