Home Home Home
Home Home Home
 
About us
What's new
Normative Documents
Membership
BUMEC
BUCIF
BUFER
GCP information
Contact us
In order to view some of these documents you'll need Adobe Acrobat Reader™. Please, follow the link to download free Adobe Acrobat Reader™.

За пациента

 
· Комисия за преглед на данните / DSMB

Преди да започне клиничното проучване, се учредява Комисия за наблюдение на данните. Тази комисия определя колко често иска да получава доклади от изследователите. Обикновено това е веднъж годишно, но може да бъде и по-често. Докладите информират за:
- колко пациенти са включени в проучването
- колко пациенти са оттеглили своето участие
- обратна информация от пациентите за ползата или странични действия
- резултатите досега и
- всички неблагоприятни реакции, възникнали при пациентите

Ако се реши, че на пациентите е причинено увреждане, свързано с участието им в проучването (напр.сериозна лекарствена реакция) то може да бъде преждевременно прекратено. Това се случва изключително рядко, тъй като лекарството е било напълно проучено по време на фази 1 и 2.

Комисията за наблюдение на данните преглежда ранните резултати от проучването. Дори на изследователите, участващи в клиничното проучване не е позволено да виждат тази информация. Комисията за наблюдение на данните издава кратък доклад, който препоръчва проучването да:

- продължи
- да бъде спряно
- да се удължи срока за провеждането му

Между годишните доклади, изследователите са задължени да уведомяват етичната комисия за неочаквани странични ефекти. Етичната комисия може:

- да спре преждевременно проучването
- да поиска смяна на протокола (във фазата на планиране)
- да поиска промяна на информацията, която се предоставя на пациентите.
 

 

 

© 2002 AGCPCRD