Home Home Home
Home Home Home
 
About us
What's new
Normative Documents
Membership
BUMEC
BUCIF
BUFER
GCP information
Contact us
In order to view some of these documents you'll need Adobe Acrobat Reader™. Please, follow the link to download free Adobe Acrobat Reader™.

За пациента

 
· Поверителност / Confidentiality

Всички документи, свързани с участието Ви в клинично проучване са поверителни. Само Вашият лекар или екипа, провеждащ клиничното проучване имат правото да ги преглеждат. Никой няма право да дава информация за участието Ви в това проучване, за получените резултати и за прилаганото лечение без Ваше разрешение.

Докато участвате в проучването нито един от медицинските документи, които се събират за Вас няма да носи Вашето име. На Вас ще Ви бъде даден кодов номер и този номер ще бъде вписван на всичките Ви документи. Вашето име няма да се появи по никакъв начин в доклади или при окончателно съобщаване на резултатите.

Някои хора ще бъдат уведомени за Вашето участие в клиничното проучване. Вашият общопрактикуващ лекар ще бъде уведомен. Хората, които се грижат за Вас в клиниката или болницата ще знаят за Вашето участие. По време на проверки от страна на възложителя на проучването или местни (международни) представители на регулаторни агенции. Вашите данни ще бъдат разгледани и оценени за това дали са спазени необходимите изисквания при попълването им. Този достъп е регламентиран и служителите, които го извършват са поели необходимите ангажименти за спазване на поверителност.

От Вас зависи дали Вие ще кажете на някой друг за Вашето участие.

 

 

 

© 2002 AGCPCRD