Home Home Home
Home Home Home
 
About us
What's new
Normative Documents
Membership
BUMEC
BUCIF
BUFER
GCP information
Contact us

Forum


In order to view some of these documents you'll need Adobe Acrobat Reader™. Please, follow the link to download free Adobe Acrobat Reader™.

За пациента

 
· Удължаване срока на клинично проучване / Clinical Study Prolongation

Комисията за наблюдение на данните от проучването може да препоръча удължаване на проучването за срок, по-дълъг от планирания. Те може да направят това ако мислят, че има възможност проучването да докаже нещо полезно. Участието на повече пациенти от планираното ще осигури повече и по-точни резултати.
 

 

 

© 2002 AGCPCRD