Home Home Home
Home Home Home
 
About us
What's new
Normative Documents
Membership
BUMEC
BUCIF
BUFER
GCP information
Contact us
In order to view some of these documents you'll need Adobe Acrobat Reader™. Please, follow the link to download free Adobe Acrobat Reader™.

За пациента

 
· "Слепи" проучвания / "Blind" Studies

"Сляпо" проучване е клинично проучване, при което пациентите не знаят точно какво лечение получават. Те биха могли да получат новото лекарство, но също да получат стандартно лечение или плацебо в зависимост от замисъла на проучването. Всички пациенти ще получат абсолютно еднакви инжекции или таблетки, така че да не могат да направят разлика между тях.

 

 

 

© 2002 AGCPCRD