Home Home Home
Home Home Home
 
About us
What's new
Normative Documents
Membership
BUMEC
BUCIF
BUFER
GCP information
Contact us
In order to view some of these documents you'll need Adobe Acrobat Reader™. Please, follow the link to download free Adobe Acrobat Reader™.

За пациента

 
· Основни ползи от участие в клинично проучване / Benefits of Participation in a Clinical Study


- Може да имате полза от прилагането на ново лечение, каквото не бихте получили извън клиничното проучване

- Ще получите възможността да бъдете наблюдавани отблизо и изследвани с помощта на съвременна апаратура от висококвалифицирани специалисти в съответната област

- Участието Ви в клиничното проучване може да помогне да се създаде лечение, което в бъдеще да помага на пациенти с Вашето заболяване


За времето на участието Ви в проучването ще бъдете преглеждани и изследвани много по-често отколкото се налага за Вашата диагноза. Много хора намират това за полезно като подсигуряване срещу евентуално обостряне или влошаване на заболяването, от което страдат.

Пациентите, участващи в клинични проучвания получават достъп до лечение в специализирани центрове с голям опит в тези заболявния. Понякога участниците се повлияват благоприятно само защото се наблюдават активно и новия тласък на заболяването се диагностицира своевременно.

При прилагането на експерименталното лечение съществува известен риск. Не всичко за новото лекарство е известно. През цялото време Вие ще бъдете активно наблюдавани и лечението ще бъде прекратено ако се предположи че за Вас съществува някаква опасност.

Необходимо пояснение: дори и при клинични проучвания от 1-ва и 2-ра фаза лекарствата са били внимателно изследвани преди да се приложат на пациенти.
За клиничните проучвания от фаза 3 за новото лекарство е известно повече, така че съществува по-малък риск от възникването на неблагоприятен страничен ефект.


Има и някои неудобства. Може да се наложи:

- да пътувате по-често до болницата
- да решите, че започвате да се тревожите за изхода от заболяването си
- да получите неочаквана странична рекация
- да се наложи да извършвате писмена работа (попълване на дневник на пациента)

Ако се налагат чести прегледи и изследвания ще се наложи да прекарате известно време в болницата. Това може да Ви струва време и пари. Ако сте от хората, които мразят да посещават болници, трябва добре да си помислите преди да решите да участвате в клинично проучване.

Трябва да попитате дали са предвидени пари за компенсация на Вашите разходи.

За някои хора повече прегледи означават по-голяма застраховка срещу заболяване. За други това означава повече тревоги. Само Вие можете да прецените как тези прегледи биха се отразили на Вашето самочувствие.

В България вече съществуват разпоредби, според които в различна степен се възвръща стойността на медикаментозното лечение. Но когато трябва да се получи свръхскъп съвсем съвременен медикамент, трябва да се пишат доста протоколи, да се мине през много комисии, да се получат поредици разрешения. Дори и да се започне лечението с лекарството, няма гаранция, че след месец-два решението на комисията няма да е негативно по съображения извън медицината.

Така че основната полза за пациентите, участващи в клинични изпитания, е качествено различното обслужване. Пациентът се наблюдава "под лупа",следи се всяко новопоявило се странично действие на проучвания медикамент. Изследванията се извършват със съвременна апаратура, а протоколите от тях се анализират от специално създадени работни групи на водещи специалисти в съответната област. Кръвните проби често се изследват в модерни чуждестранни лаборатории, притежаващи международни сертификати за качество.

Пациентът получава лекарството напълно безплатно. Тъй като става дума за лечение на болни, не е предвидено друго заплащане на пациента. Според българските закони възложителят на проучването е застраховал всички участници срещу евентуални увреждания на здравето, получени като следствие от участието на пациентите в клиничното проучване.

 

 

 

© 2002 AGCPCRD