Home Home Home
Home Home Home
 
About us
What's new
Normative Documents
Membership
BUMEC
BUCIF
BUFER
GCP information
Contact us
In order to view some of these documents you'll need Adobe Acrobat Reader™. Please, follow the link to download free Adobe Acrobat Reader™.

За пациента

 
· Попитайте Вашия лекар / Ask Your Doctor

Преди да решите да участвате в клинично проучване, задайте на Вашия лекар следните въпроси:
· Каква е разликата между клинично проучване и експеримент с хора?
· В кои документи е регламентирано участието на хора в клинични проучвания?
· Разрешена ли е тази дейност в България?
· В кои документи са изброени правата ми като пациент? Къде мога да ги намеря?
· Провежда ли се в болницата клинично проучване, което е подходящо за стадия на моето заболяване?
· Защо трябва да дам писмено съгласието си за участие?
· Мога ли да доведа близките си на срещата когато ще обсъдим участието ми?
· Мога ли да направя запис на тази среща или да си водя бележки, които ще ми помогнат по-късно да взема решение?
· Кое ми гарантира, че няма да бъда използван като "бяла мишка"?
· Правено ли е подобно проучване преди и какви са резултатите?
· Каква е ползата и риска за мен в случай, че реша да взема участие в това проучване?
· Каква е целта на това проучване?
· Какви са възможните странични действия и каква е вероятността те да настъпят докато съм в проучването и след това?
· Колко пациенти са включени до момента?
· Колко време ще продължи изследването?
· Когато проучването приключи, ще бъда ли уведомен за резултатите?
· Кой ще има достъп до моите медицински данни?
· Кои от личните ми данни ще бъдат въвеждани в компютър?
· Кой освен Вас ще бъде уведомен за моето участие? Ще бъде ли уведомен личният ми лекар?
· Знае ли се какво лечение ще получа, ако реша да участвам?
· При какви обстоятелства мога да напусна проучването?
· Какво ще се случи, ако получа нежелана реакция или усложнение в резултат на участието си?
· Към кого да се обърна по спешност?
· Кой контролира дали проучването се провежда правилно?
· Ще бъда ли компенсиран за моите разноски по участието ми (пр. пътни разходи, загубено работно време и т.н.)? Под каква форма?
· Застрахован ли съм в случай на нежелано събитие?
· Има ли нещо, което не трябва да правя, докато съм в това проучване?

Ако лекарят, предложил Ви участие в клинично проучване, се затрудни да Ви отговори дори на един от тези въпроси, по-добре не участвайте в това проучване. Известен е принципът от римското право: "Незнанието не е аргумент". От Вас зависи дали ще положите достатъчно усилия, за да изясните всички моменти на бъдещото Ви участие в клинично проучване.

 

 

 

© 2002 AGCPCRD