Home Home Home
Home Home Home
 
About us
What's new
Normative Documents
Membership
BUMEC
BUCIF
BUFER
GCP information
Contact us
In order to view some of these documents you'll need Adobe Acrobat Reader™. Please, follow the link to download free Adobe Acrobat Reader™.

За пациента

 
· Странични действия / Adverse Events

Съществува вероятност да получите странично действие, което (Вие и Вашия лекар) не очаквате. Ще Ви бъде казано всичко известно за действието на новото лекарство преди да се съгласите за участие в проучването.
Запомнете: можете да се откажете от участие в клинично проучване по всяко време. Не е необходимо да посочвате причина. В случай, че се оттеглите от участие, Вие може да получите достъпното стандартно лечение съобразно със стадия на заболяването Ви.

Ще бъдете помолен да съобщавате всички странични ефекти на лекарството на Вашия лекар или медицинска сестра. Може да бъдете помолен да записвате тези ефекти като попълвате специален въпросник за оценка степента на болестта или умората.

 

 

 

© 2002 AGCPCRD