The Association for GCP and Clinical Research Development was founded in April and registered in June 2002, in Sofia, Bulgaria. Тhe Association is the first non-profit legal entity engaged in activities in the field of Good Clinical Practice and clinical research to be of public professional interest. These activities include: training of medical personnel for participation in international research and development projects on the territory of Bulgaria ensuring Good Clinical Practice (GCP) compliance as well as opening and coordinating professional public discussions aiming to improve local legislation and harmonizing it with the one applicable in the Europe Union. The Association is aiming to contribute in a direct manner to the promotion of good governance in the medical field.

 

Асоциацията за Добра Клинична Практика и развитие на клиничните проучвания е основана през април и регистрирана през юни 2002 г. в София. Асоциацията е първото нетърговско сдружение, което цели да предизвика професионален интерес към въпросите, свързани с изискванията за Добра клинична практика и клиничните проучвания. Дейностите на асоциацията включват подготовка на медицински персонал за участие в международни научно изследователски проекти на територията на Република България по международните изисквания за Добра Клинична Практика в областта на медицината, както и организиране на дискусии в професионалните среди с цел да се подобри местното законодателство и да се хармонизира с това на Европейския съюз. Асоциацията цели да допринесе за постигането на добро управление в медицинската сфера.